ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2564

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1   "อาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
2  18/03/2564 "ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
3  18/03/2564 "ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
4  17/03/2564 "ศธจ.เชียงราย เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำสนามสอบ RT.ชั้น ป.1" นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มีนาคม 2564
5  13-14/03/2564 "การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
6  ...ชื่นชมและยินดี.... นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
7  "ปัจฉิมนิเทศ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มีนาคม 2564
8  __ตรวจราชการ__ นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
9  ยินดีต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
10  ตรวจติดตาม นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
11  "ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ผ่านกลไก กศจ.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
12   "ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
13   "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
14   "ผวจ.เชียงรายร่วมบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน-โรงเรียนดีสี่มุมเมือง" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
15  ..."คณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
16  ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
17  พ่อเมืองเชียงราย มอบเกียรติบัตรครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ฯ) นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2564
18  "ศธจ.เชียงราย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ประจำปี 2564" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2564
19  #ประชุมคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 มกราคม 2564
20  6/1/2564 ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2564
21  5/1/2564 นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2564
22  5/01/2563 "ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งผู้บริหารสถานศึกษา 18 อัตรา" นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2564
23  4/01/2564 ...บรรจุข้าราชการ... นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มกราคม 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ