บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

นายวัลลภ ไม้จำปา

นายวัลลภ ไม้จำปา

Mr. Wanlop Maijampa

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

081-9927230

bookclub016@gmail.com


นางจินดา กำลังประสิทธิ์

นางจินดา กำลังประสิทธิ์

Mrs. Jinda Kamlangprasit

กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

088-2679284

put6656@hotmail.co.th


นางสุรินทร์ รุดเครือ

นางสุรินทร์ รุดเครือ

Mrs. Surin Rudkure

กลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด


นายกริช มากกุญชร

นายกริช มากกุญชร

Mr. Gris Maggoonchorn

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

086-5860586

maggoonchorn@hotmail.com


นางภัทพิชชา   ไชยรินทร์

นางภัทพิชชา ไชยรินทร์

Mrs. Patpitcha Chairin

กลุ่มบริหารบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

085-0380787

Patcha_ toy@ hotmail.com


พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน

CPo3. Chalong Onnuan

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

081-2871806

chalong@cri2.go.th


นายสมนึก ดาดี

นายสมนึก ดาดี

Mr. Somnuek Dadee

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

081-9986880

somnukdadee@gmail.com


นางสาวจันทร์แสง  พรมสี

นางสาวจันทร์แสง พรมสี

Miss Jansang Phromsee

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

089-4322438

Noy2512@hotmail.com


นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ

นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ

Mr. Sumpun Atasuwan

กลุ่มการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน

085-8666530

sumpun.athasuwan@gmail.com


นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม

นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม

Mr. Suebsak Phromyaem

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

085-7204638

Suebsak4638@gmail.com


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ