บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

Mr.Winyoo Santipapwiwatana

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

you2550@gmail.com


ดร.ประไพพร อุทธิยา

ดร.ประไพพร อุทธิยา

MissPrapaiporn Utthiya

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

paipornuty@yahoo.co.th


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ