ติดต่อ [Contact Us]
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-719481
053-719483

chiangrai@moe.go.th

-

นายไกรพงษ์ จินดาคำ

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ