ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

."ชื่นชม/ยินดี"...

1/04/2564 ..."ชื่นชม/ยินดี"... นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับช่อดอกไม้และของที่ระลึกเนื่องในโอกาส ได้รับโล่เกียรติคุณ เนื่องด้วยเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมในการดำเนินงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 จาก นางสุภาพร ภูวนจินดา ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนแบ๊บติสพระกรุณาปราณี ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (โรงเรียนประเภทสามัญ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ