ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ศธจ.เชียงราย ระดมความคิดเห็นจัดกิจกรรมการเรียนฯ ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์"

29/03/2564 "ศธจ.เชียงราย ระดมความคิดเห็นจัดกิจกรรมการเรียนฯ ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์" นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ โดยมีบุคลากรศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมและระดมความคิด วิสัยทัศน์พัฒนาการศึกษา สู่แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 9 อำเภอ 18 ตำบล 28 อำเภอ จำนวน 27 โรงเรียน โดยผลการประชุมจะได้แนวทางการขับเคลื่อนในสถานศึกษา ตลอดจนตัวชี้วัด การกำกับติดตามเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ความปลอดภัยด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ซึ่งนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนให้นำบรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัดปี 2565 และกลุ่มจังหวัดปี 2564 ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาครู ก. หรือ ครูแกนนำ ในโรงเรียนเป้าหมาย 27 โรงเรียน และขยายผลสู่สถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ และทุกสังกัด เพื่อเป็นการบริหารจัดการตามนโยบายและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป (กริช มากกุญชร /ภาพ-ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ