ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

18/03/2564 "ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด"

&&&...นายวิญญูสันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้ผู้ผ่านการอบรมวิทยากร ยุวกาชาดรุ่นที่ 166/ชร.3 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 99 คน นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า "การอบรมครั้งนี้ ใช้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมในลักษณะค่ายพักแรม 4 คืน 3 วัน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอแนวทาง การปฏิบัติ และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ การบริการชุมชนรวมถึงกระบวนการ วิธีการต่างๆ ของยุวกาชาด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติการจริง" โอกาสนี้ นายวิญญู ได้ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูอาสาฯ ใน กศน.แต่ละอำเภอ ของจังหวัดเชียงราย ดังนี้ "กิจกรรมยุวกาชาดและอาสายุวกาชาดขณะนี้ ได้รับความสนใจ ร่วมมือจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และ กศน. หลายจังหวัด ส่งผลให้ ผู้เข้ารับการอบรมจัก ได้นำความรู้ประสบการณ์เทคนิควิธีการ กระบวนการต่างๆ ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานที่กลุ่มเด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่านต่อไป"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ