ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2564

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  พ่อเมืองเชียงราย มอบเกียรติบัตรครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ฯ) นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2564
2  "ศธจ.เชียงราย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ประจำปี 2564" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2564
3  #ประชุมคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 มกราคม 2564
4  6/1/2564 ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2564
5  5/1/2564 นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2564
6  5/01/2563 "ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งผู้บริหารสถานศึกษา 18 อัตรา" นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2564
7  4/01/2564 ...บรรจุข้าราชการ... นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มกราคม 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ