ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ตรวจเยี่ยมหอศิลป์"

"ตรวจเยี่ยมหอศิลป์" ???????? นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผอ. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมหอศิลป์ ครูจูหลิง ปงกันมูล ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ???????? หอศิลป์ ครูจูหลิง ปงกันมูล ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานปณิธาน อุดมการณ์อันแรงกล้า ความเสียสละและอุทิศตนเองไปเป็นครูสอนที่ จังหวัดนราธิวาส ของครูจูหลิง ปงกันมูล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ????????หอศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปะให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ