ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู"

24/12/2564 "บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" &&&...นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จำนวน 47 อัตรา (สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 18 อัตรา, สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 11 อัตรา, สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน 9 อัตรา, สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 6 ราย, สพม.เชียงราย 3 อัตรา) โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ได้มอบนโยบายในการครองตน ครองคน ครองงาน และการดำรงตนในการประกอบวิชาชีพครู และขอให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการสอนให้เต็มความรู้ความสามารถ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ