ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"รัฐมนตรีเยี่ยมชมผลงการดำเนินงาน"

18/10/2564 "รัฐมนตรีเยี่ยมชมผลงการดำเนินงาน" ???? นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมบูทการนำเสนอผลการดำเนินของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตามยุทธศาสตร์ การศึกษาของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย พันธกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนแล้ว 9,883 คน คิดเป็นร้อยละ 45.37 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนแล้ว 29,280 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 โดยไม่พบว่าผู้ได้รับวัคซีนมีผลข้างเคึยงแต่อย่างใด ณ หอประชุมสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย ???? โดยมี นายวิญญูสันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำเรียนข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ