ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประสานข้อมูล

ประสานข้อมูล" นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอขั้นตอนและรูปแบบในการเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการมอบเงินเยียวยา ครอบครัวครูจูหลิง ปงกันมูล แก่ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ