ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2565

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  พลังของแผ่นดิน นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
2   "หาแนวทางช่วยเด็กหัว G" นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
3  "กำกับ ติดตาม หลักสูตรต้านทุจริตฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
4  เจ้าภาพครั้งหน้า... นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
5  ยินดีต้อนรับ... นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
6  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
7  เฝ้ารับเสด็จ นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
8  ร่วมประชุม นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
9  ยินดีต้อนรับ รอง ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 กรกฎาคม 2565
10  7/7/2565 "คัดเลือกต้นแบบ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กรกฎาคม 2565
11  7/7/2556 "แนวทางแก้ไขหนี้สินครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กรกฎาคม 2565
12  7/7/2565 " การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย (Best Practices)" นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กรกฎาคม 2565
13  6/7/2565 " ขับเคลื่อนงานต้านยาเสพติด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กรกฎาคม 2565
14  "ประกันคุณภาพ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2565
15  "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2565
16  วันพฤหัสบดี ใส่เสื้อสีม่วง นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มิถุนายน 2565
17  เตรียมรับเสด็จฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2565
18   "เตรียมนำเสนอ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2565
19  "แก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มิถุนายน 2565
20  "บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มิถุนายน 2565
21  28/5/2565 "เสริมสร้างพลเมืองดี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤษภาคม 2565
22  25/2565 "รมช.ศธ.ตรวจติดตาม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 พฤษภาคม 2565
23  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤษภาคม 2565
24   "ประชุมคณะอนุกรรมการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤษภาคม 2565
25   นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มกราคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ