ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2565

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ตรวจราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
2  "รับ-มอบทุน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2565
3  "ตรวจเยี่ยม" . นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2565
4  "บรรจุเป็นข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 สิงหาคม 2565
5  "รับการตรวจราชการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 สิงหาคม 2565
6  Innovation For Thai Education นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 สิงหาคม 2565
7  Innovation For Thai Education นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 สิงหาคม 2565
8   "สภากาแฟจังหวัด ครั้งที่ 9" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2565
9  รับการตรวจติดตาม นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2565
10  วางแผนกำลังคนตามช่วงวัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2565
11  ศธจ.เชียงรายจัดชุมนุมยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติฯ พระเจ้าอยู่หัว นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 สิงหาคม 2565
12  "ชื่นชม และ ยินดี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 สิงหาคม 2565
13  แต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 สิงหาคม 2565
14  ฐานข้อมูลและระบบติดตาม นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 สิงหาคม 2565
15  ผลงานดีเด่น นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 สิงหาคม 2565
16  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 สิงหาคม 2565
17  "รู้เท่าทันภัยออนไลน์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 สิงหาคม 2565
18  "ประชุมกรรมการสมาคม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 สิงหาคม 2565
19  "ป้องกันยาเสพติด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 สิงหาคม 2565
20  ถวายพระพรชัยมงคล นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 สิงหาคม 2565
21  ประชุมคณะกรรมการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 สิงหาคม 2565
22  "เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 สิงหาคม 2565
23   "เตรียมการชุมนุม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 สิงหาคม 2565
24   "ขับเคลื่อนแผนที่นำทาง" นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
25   "แต่งตั้ง รอง ผอ.รร." นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ