ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 มีนาคม 2562
2  -ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 1 มีนาคม 2562
3  -ร่าง-ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 27 กุมภาพันธ์ 2562
4  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน มกราคม 2562 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 5 กุมภาพันธ์ 2562
5  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน ธันวาคม 2561 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 5 กุมภาพันธ์ 2562
6  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 5 กุมภาพันธ์ 2562
7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2561 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 30 มกราคม 2562
8  -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 24 มกราคม 2562
9  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 9 มกราคม 2562
10  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 2 มกราคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ