ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  "ศึกษาดูงาน โรงเรียนศาสตร์พระราชา" นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 กรกฎาคม 2563
2  การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 กรกฎาคม 2563
3  ผลการคัดเลือก Best Practice การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 กรกฎาคม 2563
4  Teams For Education นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กรกฎาคม 2563
5   นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 กรกฎาคม 2563
6  "สอบคัดเลือกครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 กรกฎาคม 2563
7  (09/07/2563) นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กรกฎาคม 2563
8  เสร็จสิ้นการสอบ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
9  คัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
10  ขับเคลื่อนการศึกษาระดับจังหวัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
11  เตรียมพร้อมสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
12  "คัดเลือกรับรางวัลคุรุสดุดี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
13  ปิดการอบรม!.. นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 กรกฎาคม 2563
14  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 กรกฎาคม 2563
15  "ซักซ้อมแผน CTX : Cross Training Exercise" นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 กรกฎาคม 2563
16  "รับโล่เชิดชูเกียรติ" 26/06/2563 นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 มิถุนายน 2563
17  "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 มิถุนายน 2563
18  ตรวจเยี่ยมค่าย นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มิถุนายน 2563
19  รับสมัครครูฯ กรณีพิเศษ นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มิถุนายน 2563
20  ขับเคลื่อนฯ ผ่านกลไกของ กศจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มิถุนายน 2563
21  ประชุมคณะอนุกรรมการฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2563
22  <<<...ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย... นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2563
23  .จัดเก็บข้อมูล... นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มิถุนายน 2563
24  บรรจุครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2563
25  ยินดียิ่ง นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ