ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
37/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  บรรจุครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 มีนาคม 2563
2  ป้องกันยาเสพติด นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2563
3  เตรียมรับคำรับรอง นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2563
4  หาแนวทางป้องกันไวรัส นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2563
5  คัดเลือกนักเรียนทุน นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2563
6  บรรจุศึกษานิเทศก์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มีนาคม 2563
7  คัดเลือกยุวชนประชาธิไตย นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2563
8  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2563
9  เฝ้ารับเสด็จฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
10  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
11  บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
12  เฝ้ารับเสด็จฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
13  บรรจุครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
14  ระดมสรรพกำลัง นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
15  จบหลักสูตร นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
16  บรรจุครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
17  การรับนักเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
18  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มกราคม 2563
19  ประชุมสัมมนา องค์คณะบุคคล นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มกราคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 37/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ