ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ ยับยั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ ยับยั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีที่ 1 ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง โดยมีนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ