ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายวัลลภ ไม้จำปาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้านการศึกษาทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ 2566 - พ.ศ 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ 2568 ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์รีสอร์ทจังหวัดเชียงราย โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยาย หัวข้อ "ทิศการศึกษาชาติสู่แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดขับเคลื่อนแผนผลิตพัฒนากำลังคนภาคเหนือตอนบน 2"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ