ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กศน.เชียงราย

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ และทีมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นหน่วยรับการตรวจราชการ ร่วมสนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ