ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงรา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงราย เป็นประธานณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ