ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

พิธีมอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (เลข 0)

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีมอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (เลข 0) สำหรับเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ในเขตพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้มอบหมายให้นายวีรัตน์ สานุมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นพิธีกรในการดำเนินกิจกรรม ณ สถานที่ข้างต้น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ