ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กศน.เจียงฮายเกมส์

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 16 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เจียงฮายเกมส์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.กศน.เชียงราย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน.เจียงฮายเกมส์" โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สถานที่ข้างต้น * ธีรดล /ภาพ-ขนิษฐา/ข่าว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ