ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย เขต 1 (กลุ่มพญามังราย) ประจำปีการศึกษา 2565 พญามังรายเกมส์ ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย มีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมจำนวน 24 โรงเรียน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ