ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

องคมนตรีตรวจราชการ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ องคมนตรี นายนุรักษ์ มาประณีต ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่เชียงราย ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ในโอกาสนี้ นายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทย และผู้เกี่ยวข้อง ได้รายงานรายงานแผน-ผลการพัฒนา และการจัดการตามแนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ