ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนฯ

องคมนตรี (นายนุรักษ์ มาประณีต) ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อ.เชียงแสน โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ธีระดล/ภาพ-ขนิษฐา /ข่าว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ