ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ให้การต้อนรับ คณะ ศธจ.ลำพูน ศึกษาดูงาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึกในการดำเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ