ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

5/01/2563 "ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งผู้บริหารสถานศึกษา 18 อัตรา"

5/01/2563 "ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งผู้บริหารสถานศึกษา 18 อัตรา" &&&...นายวิญญู สันติวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พบปะและให้โอวาทผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศจ.เชียงราย) #ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 อัตรา 1. นายศิวนาถ ประสาวะถา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง​ อ. เวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 2 .นายเนติวิทย์ วิชาโรงเรียนบ้านเหมืองง่า​ อ. พาน สพป.เชียงราย เขต 2 3 .นายพิษณุ อินมา โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ​ อ. เวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 4 . นายวิชัย ติม้าโรงเรียนบ้านป่าตึง อ. เวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 5. นางสาวฐิตินันท์ ไชยลังกา โรงเรียนบ้านปางหก อ. แม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2 6. นายกิตติธร หล้าปิมปาโรงเรียนบ้านริมวัง 1 อ. พาน สพป.เชียงราย เขต 2 7. นายสมภพ ใจยา โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า อ. แม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2 8. นางสาวอัจฉรา อุนันตา โรงเรียนบ้านมังกาล่า อ. แม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 2 9. นายธีริทธิ์ อิ่นคำโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง อ. แม่จัน สพป.เชียงราย เขต 3 10. นางปุณณดา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) ​ อ. เชียงแสน สพป.เชียงราย เขต 3 11. นายนพดล ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง อ. เชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 12. นายกิตติพงษ์ โฆทวีโรงเรียนบ้านปล้องส้าน อ. เทิง สพป.เชียงราย เขต 4 13. นายพิษณุ พลอยศรีโรงเรียนบ้านหลู้ เวียงแก่น อ. สพป.เชียงราย เขต 4 14. นางสุณี ศรีมูลโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี​ อ.พญาเม็งราย สพป.เชียงราย เขต 4 #ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 อัตรา 1. นายฐปนนท์ ใจกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ.เมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 2. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ.เมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 3. นางบุญชนิต ธรรมสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน อ.แม่จัน สพป.เชียงราย เขต 3 4. นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง อ.เทิง สพป.เชียงราย เขต 4

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ