ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

มุทิตาจิต ศธภ.16

&&&...นายวิญญูสันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจัดการ จัดงานมุทิตาจิต "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน" ให้กับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัด ศธภ.16 ดังนี้ - ศธจ.เชียงราย 2 ราย 1. นายสมนึก ดาดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 2. นายสัมพันธ์อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา 1 ราย - นายสมชัย กาโน (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) จังหวัดแพร่ 1 ราย นางกิ่งดาว กาทุ่ง (ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน) จังหวัดน่าน 1 ราย - นางศรีรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล บรรยากาศของการจัดงาน เป็นไปด้วยความอบอุ่นที่พี่ส่งให้น้องๆ และบรรยากาศแห่งความรัก ความปรารถนาดีที่น้องๆ มอบให้กับพี่ๆ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ