ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ระดมสรรพกำลัง

<<<...นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 3. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศสตร์ 4. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และที่ปรึกษาผู้ราชการจังหวัดเชียงรายด้านการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการแบบบูรณาการและเชื่อมโยงในการพัฒนาเด็กนักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย ภายใต้วิสัยทัศน์ ----"เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ