ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนสันติวิทยา โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลและอุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น ขนม ไอติม จากโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในจังหวัดเชียงราย และหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการทั่วไป หลวงพ่อพบโชค วัดห้วยปลากั้ง และหน่วยงานอื่นๆ และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนในระบบ นำชุดการแสดงมาร่วมแสดงรวมทั้งสิ้น 24 ชุด สร้างความสนุกสนานและความสุขให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครอง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ