ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

TFE (Team For Education)

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ TFE (Team For Education) ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะครู 1. โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.ชร.เขต 1 2. โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 3. โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป.เชียงราย เขต 3 4. โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4 5. โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 70 คน ระหว่างวันที่ 1 -2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซต์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ