ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ยินดีครับผม...

ยินดีด้วย....วิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและรับความยินดี จาก อนวัช อุ่นกอง ผอ.โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) (ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 3) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่ฟ้าหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 ใน โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ