ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

บรรยากาศการรับสมัครครูฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

$$$...บรรยากาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 - วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ###ให้น้องๆ ที่มาสมัครอ่านรายละเอียดประกาศฯ ให้ครบถ้วน และเรียบเรียงเอกสารให้ครบ ##เอกสารฉบับไหน ใครเซ็นต์ ###เอกสารฉบับไหนใครรับรอง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ