ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางปัทมา วีระวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นายณรงค์ แผ้วพลสง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของจังหวัดเชียงรายร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมผลงานความก้าวหน้าของโรงเรียนร่วมพัฒนา จำนวน 2 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนตลอดจนพระสงฆ์ในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง การบริหารจัดการเรียนการสอนสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นทั้งด้านหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ