รายการแจ้ง/แสดงข้อคิดเห็น ร้องเรียน,ข้อเสนอแนะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

#
รายการแจ้ง
ประเภทการแจ้ง
ผู้แจ้ง
ว/ด/ป ที่แจ้ง
จำนวนคนอ่าน
หมายเหตุ
1 ทดสอบการแจ้งแสดงข้อคิดเห็น
เสนอแนะ นายขวัญชัยXXXXXX 24 กันยายน 2560 318 ครั้ง รับเรื่องแล้ว
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cripeo.moe.go.th//
chalong1973@hotmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ