ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธร

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ร้าน Time เชียงราย ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th