ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทาง การพัฒนาประเทศด้านการศึกษาฯผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประรานในพิธีเปิดการประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทาง การพัฒนาประเทศด้านการศึกษาฯผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาริการ ภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายไกรพงษ์ จินดาคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th