ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กา่รประชุม อกคศ.สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม อกคศ.สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็คทรอนิคส์ ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ คลี่สุนทร อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th