ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

พิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับรางวัลกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางกา

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง , นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยท่านศึกษาฯ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับรางวัลกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนปิยะพรพิทยา ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th