ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ฯ

วันที่ 9 - 10 มกราคม 2567 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสุพิน เอี่้ยวถึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวศิรินทิพย์ วงค์ใจ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 และพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยผ่านทาง Facebook Live (OBEC Channel, ศธ.360 องศา) ณ สตูดิโอ OBEC Channel สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th