ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ปรับปรุงแผนพัฒนา การศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566-2570

นายวัลลภ ไม้จำปาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับ ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและตรวจสอบรูปเล่มแผนพัฒนา การศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมร้านกาแฟชาวดอย อำเภอเมืองเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายไกรพงษ์ จินดาคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th