ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายวัลลภไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ และทีมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจราชการร่วมสนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th