ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ชิมคุกกี้ เค้ก คนพันธ์ุ R สร้างอนาคตที่ดีกว่า ต่อยอดงานอาชีพ ปีที่ 19"

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดเทศกาลคุกกี้ เค้ก และของขวัญปีใหม่ และเปิดบ้านงานอาชีพ ประจำปี 2566 "ชิมคุกกี้ เค้ก คนพันธ์ุ R สร้างอนาคตที่ดีกว่า ต่อยอดงานอาชีพ ปีที่ 19" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-29 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th