การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • รายการ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การประกาศเจตนารมณ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 5 กุมภาพันธ์ 2567
2  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 27 ธันวาคม 2566
3  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy 2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 4 กรกฎาคม 2566
4  การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - นางเกษณี สีไพร 6 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th