ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ย้ายที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 พฤษภาคม 2563
2  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 3 เมษายน 2563
3  ...เลื่อนการมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชกาพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562... - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2563
4  เลื่อนการรับสมัครฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2563
5  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 24 มีนาคม 2563
6  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 23 มีนาคม 2563
7  ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มีนาคม 2563
8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 19 มีนาคม 2563
9  หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 22 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2563
10  รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 11 มีนาคม 2563
11  รับสมัครฯ ทุนการศึกษา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มีนาคม 2563
12  กศจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.พ.ศ.2563 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มีนาคม 2563
13  รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 5 มีนาคม 2563
14  ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรณีไวรัสโคโรน่า - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2563
15  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 3 มีนาคม 2563
16  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องเจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
17  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
18  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
19  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
20  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการรับสินบน - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th