ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 14 กันยายน 2563
2  ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 11 กันยายน 2563
3  รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 24 สิงหาคม 2563
4  เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 สิงหาคม 2563
5  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 6 สิงหาคม 2563
6  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 15 กรกฎาคม 2563
7  รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 10 กรกฎาคม 2563
8  ประกาศผลการคัดเลือก "คุรุสดุดี" ปี 2563 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กรกฎาคม 2563
9  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ฯ - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 8 กรกฎาคม 2563
10  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ขฯ (แก้ไขเพิ่มเติม) - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 8 กรกฎาคม 2563
11  เชิญร่วมบริจาคโลหิต และอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
12  กฐินพระราชทาน สช. ประจำปี 2563 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
13  ทุนพัชรกิติยาภา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
14  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 26 มิถุนายน 2563
15  ประกาศ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 20 มิถุนายน 2563
16  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 12 มิถุนายน 2563
17  ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 11 มิถุนายน 2563
18  รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2562 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 9 มิถุนายน 2563
19  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 8 มิถุนายน 2563
20  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 20 พฤษภาคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th