ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 - น.ส.วิภาวรี พรมธิ 10 พฤศจิกายน 2563
2  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 9 พฤศจิกายน 2563
3  เผยแพร่รายละเอียดประกอบงบทดลอง - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 พฤศจิกายน 2563
4  เผยแพร่รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง - นางสุภาพร ส่งสำเภา 6 พฤศจิกายน 2563
5  กิจกรรมให้ความรู้สมาชิก กบข. - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 พฤศจิกายน 2563
6  การนำหลักสูตรถ้ำหลวงไปใช้ในการเรียนการสอน - - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 พฤศจิกายน 2563
7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ - นางกรรณิกา นันตาลิต 3 พฤศจิกายน 2563
8  หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 ตุลาคม 2563
9  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางกรรณิกา นันตาลิต 19 ตุลาคม 2563
10  กฐินพระราชทานฯ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ตุลาคม 2563
11  กฐินพระราชทานฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2563
12  กฐินพระราชทานฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2563
13  ทุนไม่ผูกพันฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2563
14  เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2563
15  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรีย - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 ตุลาคม 2563
16  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนัก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 8 ตุลาคม 2563
17  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 - นางสุภาพร ส่งสำเภา 8 ตุลาคม 2563
18  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 2 ตุลาคม 2563
19  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 28 กันยายน 2563
20  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 22 กันยายน 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th