ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 22 ธันวาคม 2563
2  ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 - นายคมสัน บุญตั้ง 22 ธันวาคม 2563
3  รายงานวิจัย Sustainable Development Goals :SDGs 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 21 ธันวาคม 2563
4  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ Teams For Education (TFE) 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 21 ธันวาคม 2563
5  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 15 ธันวาคม 2563
6  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 - น.ส.วิภาวรี พรมธิ 15 ธันวาคม 2563
7  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 14 ธันวาคม 2563
8  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ก และภาค ข ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 ธันวาคม 2563
9  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รอบที่ 2 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 30 พฤศจิกายน 2563
10  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 26 พฤศจิกายน 2563
11  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รอบที่ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 26 พฤศจิกายน 2563
12  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค. - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 25 พฤศจิกายน 2563
13  ประกาศ กศจ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 23 พฤศจิกายน 2563
14  เชิญเข้ารับการฝึกค่ะ "ฝึกฝนทักษะด้านกีฬา" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤศจิกายน 2563
15  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 1 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤศจิกายน 2563
16  ประกาศจาก คุรุสภา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤศจิกายน 2563
17  อบรมฟรีค่ะ... - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤศจิกายน 2563
18  ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 17 พฤศจิกายน 2563
19  ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 16 พฤศจิกายน 2563
20  สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th