ผลการทดสอบระดับชาติ

  • รายการ ผลการทดสอบระดับชาติ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ONET ปีการศึกษา 2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 8 เมษายน 2565
2  ONET ปีการศึกษา 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 เมษายน 2564
3  ONET ปีการศึกษา 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 3 เมษายน 2563
4  ONET ปีการศึกษา 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 2 เมษายน 2562
5  ONET ปีการศึกษา 2560 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 16 พฤษภาคม 2561
6  ONET ปีการศึกษา 2559 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 17 พฤษภาคม 2561
7  NT ปีการศึกษา 2565 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 8 กันยายน 2566
8  NT ปีการศึกษา 2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 8 กันยายน 2566
9  NT ปีการศึกษา 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 10 มิถุนายน 2564
10  NT ปีการศึกษา 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 12 กรกฎาคม 2563
11  NT ปีการศึกษา 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 21 พฤษภาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th