ช่องทางแจ้งเรื่องทัวไป และข้อเสนอแนะ

โปรดอ่านก่อนแจ้ง

  • ไม่รับแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็นใดในด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
  • การแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็นใดจะต้องอยู่ในพื้นฐาน ของข้อเท็จจริง เกิดปัญหาดังกล่าวจริง
  • ผู้แจ้งจะต้องระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อย่างชัดเจน เพื่อการประสานงาน
  • การดำเนินการหลังรับการแจ้งหรือรับการแสดงข้อคิดเห็น อาจจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
  • กรุณาใช้คำที่สุภาพในการการแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบการแจ้งหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ อาจจะตอบหรือไม่ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบประการใด

กรอกแบบฟอร์ม

22 กรกฎาคม 2567

** ระบบจะตอบกลัีบผ่านทาง Email ผู้แจ้ง

 ยกเลิกการแจ้ง ดูรายการทั้งหมด

** กรุณาแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น ตามความเป็นจริง

** กรุณาใช้คำที่สุภาพในการการแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น

** กรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร Email

** ศธจ.เชียงรายมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกเพื่ออ่าน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th